首页 财经内容详情
电报群搜索机器人(www.tel8.vip):Xây dựng quận Nam Từ Liêm khẳng định vai trò đô thị trung tâm Hà Nội

电报群搜索机器人(www.tel8.vip):Xây dựng quận Nam Từ Liêm khẳng định vai trò đô thị trung tâm Hà Nội

分类:财经

标签: # why do casinos exist

网址:

SEO查询: 爱站网 站长工具

点击直达

电报群搜索机器人www.tel8.vip)是一个Telegram群组分享平台。电报群搜索机器人包括电报群搜索机器人、telegram群组索引、Telegram群组导航、新加坡telegram群组、telegram中文群组、telegram群组(其他)、Telegram 美国 群组、telegram群组爬虫、电报群 科学上网、小飞机 怎么 加 群、tg群等内容。电报群搜索机器人为广大电报用户提供各种电报群组/电报频道/电报机器人导航服务。

,

Trong năm 2022, quận đã hoàn thành 14/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách TP giao; 22/22 chỉ tiêu HĐND quận giao, trong đó 6/14 chỉ tiêu vượt kế hoạch TP giao. Quận Nam Từ Liêm đã thực hiện tốt công tác thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Tổng giá trị sản xuất chung các ngành kinh tế phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, năm 2022 ước tăng 13% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 100% kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn vượt 15% dự toán. Chi ngân sách đảm bảo đúng chế độ, định mức. An sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo; công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, văn hóa, văn nghệ của quận được thực hiện tốt. Sự nghiệp y tế, thể dục thể thao, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân được duy trì, đảm bảo tốt.

Một góc quận Nam Từ Liêm

Quản lý đô thị, quản lý đất đai được tăng cường, duy trì có hiệu quả Năm trật tự văn minh đô thị. Tập trung thực hiện công tác GPMB các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm...

Trong năm 2023, UBND quận Nam Từ Liêm tiếp tục phát huy tốt những kết quả đạt được, sớm khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế; đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành,…

Các mục tiêu phát triển kinh tế xã -  xã hội tập trung vào giữ vững ổn định và phát triển kinh tế; ưu tiên phát triển mạnh thương mại, dịch vụ chất lượng cao. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khâu đột phá. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, nâng cao hiệu quả công tác đầu tư công.

Về công tác quản lý đất đai, xây dựng và trật tự đô thị, quận Nam Từ Liêm đặt mục tiêu quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Quyết liệt thực hiện công tác GPMB. Tăng cường công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quản lý đô thị; bảo vệ môi trường.

Tiếp tục cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền số…

Ông Nguyễn Huy Cường - Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, UBND quận tập trung xây dựng chiến lược tổng thể, nhất quán, có chiều sâu về định hướng phát triển của địa phương, đề xuất chương trình, lộ trình, kế hoạch hành động cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của TP.

“Chúng tôi ưu tiên tập trung đầu tư phát triển, khai thác các tiềm năng, lợi thế trên cơ sở tầm nhìn dài hạn để có được những giải pháp đột phá, đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ, để tăng trưởng nhanh, phát triển toàn diện, bền vững. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng các nhóm giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng đời sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội; tạo môi trường kinh doanh, đầu tư thuận lợi, huy động tối đa các nguồn lực để tập trung phát triển kinh tế, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị”- Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường nhấn mạnh.

Các giải pháp này sẽ từng bước khẳng định vai trò và vị thế quan trọng của quận Nam Từ Liêm, một trong những trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững thế trận quốc phòng an ninh của Thủ đô Hà Nội.

 

 当前暂无评论,快来抢沙发吧~

发布评论